ЕЖЕДНЕВИЕ ПРАВИЛА ЗА АДАПТАЦИЯ ГАЛЕРИЯ
ЯСЛЕНА ГРУПА - ежедневие
   Детска ясла "ГЪБКА" - 2022 - 2023 г.
   Мед. специалист: Нели Георгиева
   Мед. специалист: Лилия Петкова
  

   Хей, вие гъбки
   Бели като зъбки!
   Кога сте вий пораснали?
   Ний растем, растем, растем
   Когато дъжд вали, вали!

    ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ДЕТЕТО В ЯСЛЕНА ГРУПА
   Дневният режим в яслата група е съобразен с психичните, физическите и възрастови особености на децата. Плавното преминаване на режимните моменти един в друг поддържат положителен емоционален тонус и активност у децата. Това всъщност е и нашата  цел, която постигаме с игри, песни и занимания. Заниманията се провеждат всеки ден под формата на игра.
   В заниманията по български език целим обогатяване на активния речник на децата, научаване на нови думи и правилната им употреба. На децата се предоставят картини и снимков материал, книжки, по които с прости и кратки изречения могат да създадат свой разказ.
  Веднъж седмично децата имат организирани занимания по физическа култура. За целта се използва физкултурния салон на детската градина. С физическите упражнения за тази възраст като: равновесно ходене, търкаляне на топка в цел, провиране и т.н се цели укрепване на емоционалното и физическо здраве на децата. Не по- маловажни са закаляващите процедури като разходки, игрите на двора, водни обливания през лятото.
   Изобразителното изкуство е желано занимание от малчуганите. Чрез него приучаваме децата към правилно държане на молива, рисуване в границата на листа, чрез които се усъвършенства фината моторика. Малките деца с любопитство и удоволствие работят с материали като лепило, цветна хартия, пластилин.
   Но най- забавното развлекателно занимание е музиката. Децата с интерес очакват учителката по музика г-жа Галя Великова и активно участват в песните и танците. След  всички тези емоции идва ред на храненето. Това е момента, в  който децата се приучават на хигиена и начин на хранене: да измият ръцете преди и след хранене, как да ползват сапуна, да се хранят бавно и чисто, да използват салфетка за хранене.
   Важна част от ежедневието ни е сънят. Децата спят в подходящи за възрастта им легла, в чиста и проветрена спалня. Часовете за сън са съобразени с възрастовите потребности на децата.

  ЗА РОДИТЕЛИТЕ
  Вие, уважаеми родители, ако вече сте обсъдили и решили, че детето ви ще посещава детска ясла, трябва да подготвите малкото дете за предстоящите промени в неговото ежедневие. Упорито и спокойно приучавайте детето към самостоятелно хранене.
   Запознайте го с предмета гърне и за какво се използва. Не го превръщайте в поредната играчка. Постарайте се дневният режим постепенно да съвпадне с този на детската ясла - час на ставане, закуска, обяд, следобеден сън и др. Така за детето ви, ще останат по-малко новости, с които да свиква.
   Говорете положително за детската ясла. Нека детето не я приема като наказание, все пак то ще прекарва повечето време там.
   Нашата цел е да научим децата да правят нещата правилно, вместо да бъдат порицавани и наказвани за всяка грешка. Вместо да избухвате след всяка грешка, прегърнете детето си и му кажете как би трябвало да постъпи. Бъдете сигурни, че това ще е много по-ефикасно от всяко наказание.
   Гледайте позитивно на нещата. Ако ние родителите нервничим, избухваме и критикуваме децата си, не даваме добър пример. В стремежа си да ни подражават те ще се държат по същия начин, защото го приемат за нормално.
   Отнасяйте се с уважение към децата. Дори най-безсмисленото им за вас желание за тях може да е нещо много важно. Изслушайте ги и преценете „сложността” на проблема.
   Мили родители, обичайте децата си, не забравяйте, че една прегръдка или целувка никога не е излишна. Хвалете и поощрявайте децата си за всяка тяхна добра постъпка. По този начин ще повишите тяхното самочувствие и емоционален тонус и ще ги подтиквате към нови добри дела.