дейности през 2021 - 2022 учебна година

Изтегли презентацията от ТУК

   дейности през 2017 - 2018 учебна година
     Във връзка с инициативите „Всички заедно можем повече“ – дни на отворените врати в детските градини, бяха проведени „Великденски работилници“ - боядисване на яйца в група „Калинка“, група “Смехорани“, група “Слънце“- съвместно със студенти-стажанти от Педагогическия колеж гр. Плевен.

Седмицата по предприемачество на Джуниър Ачийвмънт - България и в ДГ "ЕДЕЛВАЙС"

     Открит урок по предприемачество се проведе на 16.11.2017г. в ДГ „Еделвайс” гр. Плевен. Той е част от инициативите за Седмицата по предприемачество, които се организират в училища и детски градини в цялата страна по програмите за предприемаческо образование на Джуниър Ачийвмънт-България. За пета поредна година Детска градина „Еделвайс“ участва в Седмицата по предприемачество на Джуниър Ачийвмънт - България.
     Шестгодишните деца от подготвителна група „Пчела“ със старши учител Анета Иванова представиха урок на тема „ Професии” пред учители от детски заведения в областта , студенти от Педагогически колеж на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Гости на урока бяха Й. Иванова - началник отдел „Образование“ и М. Георгиева - главен експерт в отдел „Образование“ на Община Плевен, М. Додова - старши експерт по предучилищно образование и В. Йотова- старши експерт в начален етап от РУО-Плевен, Б. Божиков и С. Георгиев от Лайънс клуб - Плевен, членове на Настоятелство при ДГ “Еделвайс“.
     Предварителната подготовка за урока включва посещения и вълнуващи срещи с хора от различни професии – пожарникари, полицаи, библиотекари, учители, сладкари. Учителките на групата подготвиха табло със снимки на децата от срещите.
Децата имаха конкретна задача в различни групи да довършат украсата на предварително подготвени сладки от кухненския персонал на детската градина. С украсените сладки децата ще почерпят родителите си и ще изразят своята благодарност за обичта и грижите, които получават.
     В урока се включи с оценка за качеството на произведените сладки инж. В. Недялкова - учител в ПГХВТ “Луи Пастьор“ гр. Плевен. Г-н Божиков от Лайънс клуб връчи сертификатите на децата за участието им в инициативата и подари играчки за децата от група „Пчела“.
     Вълнуващ поздрав към гостите и децата поднесоха децата от подготвителна група - 5 годишни с песента „Здравей Свободен Плевен“ - в чест на предстоящата 140 годишнина от Плевенската епопея.
    Заниманията по предприемачество помагат на децата да развият своите умения за работа в екип, вземане на решения, организиране на работата си, уважение към труда на хората с различни професии.