Бюджет 2023

БЮДЖЕТ 2023 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите   тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023
Файлът е в pdf формат и можете да видите   тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023
Файлът е в pdf формат и можете да видите   тук

   Бюджет 2022 - архив

БЮДЖЕТ 2022 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022
Файлът е в pdf формат и можете да видите   тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2021 - архив


БЮДЖЕТ 2021 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2020 - архив


БЮДЖЕТ 2020 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2019 - архив


БЮДЖЕТ 2019 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2018 - архив


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

БЮДЖЕТ 2018 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2017 - архив


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

БЮДЖЕТ 2017 на дейности на ДГ "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2016 - архив


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

БЮДЖЕТ 2016 на дейности на ОДЗ №3 "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


   Бюджет 2015 - архив


Тримесечен ОТЧЕТ на ОДЗ №3 "ЕДЕЛВАЙС" за касово изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 31.12.2015
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


Тримесечен ОТЧЕТ на ОДЗ №3 "ЕДЕЛВАЙС" за касово изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 30.09.2015
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

ИЗПЪЛНЕНИЕ на БЮДЖЕТ дейности на ОДЗ №3 "ЕДЕЛВАЙС" и средствата от ЕС към 31.03.2015
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук


БЮДЖЕТ 2015 на дейности на ОДЗ №3 "ЕДЕЛВАЙС" по бюджета на ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук