ВАЖНО!
  
 Уважаеми родители,
   детска градина "Еделвайс" приема деца за яслена, първа и четвърта група за учебната
   2023/2024 година.

  за нас  |  about us

   ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС", гр. Плевен

Член на Световната организация за предучилищно образование OMEP.
     ПЕРСОНАЛ на ДГ „ЕДЕЛВАЙС”, гр. Плевен

Петя Фуренеса – директор
Бистра Йоновска – психолог
Деница Йоткова – гл. счетоводител
Росица Йорданова – касиер-домакин
Велислава Николаева – гл. учител
Анета Боева–Иванова - ст. учител
Красимира Николова – ст. учител
Нина Данова - ст. учител
Детелина Трифонова – ст. учител
Наталия Стоянова - учител
Мая Панова – учител
Борислава Борисова – учител
Йоанна Борисова – учител
Виолина Стефанова – учител
Галя Великова – ст. учител по музика
Веселка Генчева – пом. възпитател
Веселка Първанова – пом. възпитател
Камелия Павлова – пом. възпитател
Велислава Петкова – пом. възпитател
Поля Димитрова – пом. възпитател
Петрана Иванова – пом. възпитател
Елка Велева - пом. възпитател
Даниела Начева – гл. готвач
Димка Кузева – пом. готвач
Милчо Иванов – портиер

     МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ КЪМ ДГ,,ЕДЕЛВАЙС“, гр. Плевен

Галя Цветкова - мед. специалист /кабинет/
Ирена Маринкова – мед. специалист /кабинет/
Нела Луканова – мед. специалист /яслена група/
Лилия Петкова - мед. специалист /яслена група/

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДГ"ЕДЕЛВАЙС", представена по проект “Early age in the kindergarden - the basis for modern Education“
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук или да свалите презентацията от  тук в ppt формат.


   С ГОРДОСТ НОСИМ ЗНАМЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС", гр. Плевен

   Нашият екип е малък, но сплотен.
   Знаем да работим отговорно и да почиваме активно!